معجزه قرآنی – تعداد کروموزوم‌ها در قرآن

معجزه قرآنی – تعداد کروموزوم‌ها در قرآن معجزه-قرآنی تعداد کروموزوم‌ها در قرآن یکی از معجزات علمی قرآن که در مورد جنین انسان و نیز تعداد کروموزوم‌ها را با استفاده از مطلب ارائه شده توسط محقق برجسته در حیطه تحقیقات قرآنی برای شما دوستان عزیز قرار داده‌ایم. سلول اسپرماتوزوئید که در …

ادامه نوشته »

معجزه قرآنی – تعداد کروموزوم‌ها در قرآن

معجزه قرآنی – تعداد کروموزوم‌ها در قرآن معجزه-قرآنی تعداد کروموزوم‌ها در قرآن یکی از معجزات علمی قرآن که در مورد جنین انسان و نیز تعداد کروموزوم‌ها را با استفاده از مطلب ارائه شده توسط محقق برجسته در حیطه تحقیقات قرآنی برای شما دوستان عزیز قرار داده‌ایم. سلول اسپرماتوزوئید که در …

ادامه نوشته »

نیایش با خدا – سری جدید مناجات زیبا با خدا

نیایش با خدا – سری جدید مناجات زیبا با خدا کوله بار گناهانم بر دوشم سنگینی می‌کرد… ندا آمد بر در خانه‌ام بیا، آنقدر بر در بکوب تا در به رویت وا کنم… وقتی بر در خانه‌اش رسیدم هر چه گشتم در بسته‌ای ندیدم!! هر چه بود باز بود… گفتم: …

ادامه نوشته »